Education in UK
www.educationbase.co.u
k
Add school to
educationbase.co.uk
EDUCATIONBASE >>PRESENTATION
UNIVERSITIES:
Staffordshire University

Last modified:
American InterContinental University - London
The Norton Knatchbull School - Ashford
-
Gossops Green Community Primary School - Gossops Green
Great Ballard School - Chichester
Georgian Gardens Community Primary School - Rustington
Fordwater School - Chichester
Fonthill Lodge School - East Grinstead
Fairway Infant School - Copthorne
Elm Grove Infant School - Littlehampton
Elm Grove First School - Worthing
Yew Tree Primary School - Yew Tree Estate
Yew Tree Community Primary School - Aston
Woodway Park School & Community College - Coventry
Woodthorpe Primary School - Kings Heath
Woodrush Community High School - Specialist Technology College - Birmingham
Woodlands Primary School - Willenhall
Woodfield Infant School - Penn
Wood Green High School College of Sport - Wood Green Road
Wolverhampton Grammar School - Wolverhampton
Wolverhampton Girls High School - Wolverhampton
Wollescote Primary School - Wollescote
Wodensfield Primary School - Wednesfield
Wodensborough Community Technology College - Wednesbury
Withymoor Primary School - Off Turners Lane Quarry Bank
Willenhall School Sports College - Willenhall
Whitehouse Common Primary School - Sutton Coldfield
Edward Bryant Primary School - Bognor Regis
Eastergate C E Primary School - Eastergate
West House School - Edgbaston
East Wittering Community Primary School - East Wittering
Welford Primary School - Handsworth
East Preston Junior School - East Preston
Wednesfield Village Primary School - Wednesfield
East Preston Infant School - East Preston
Wednesfield College (Specialist Engineering School) - Wednesfield
Durrington Middle School - Durrington
Ward End Primary School - Ward End
Walsgrave C E Primary School - Coventry
Durrington First School - Durrington
Ysgol Gyfun Gwyr
Talbot Street, Swansea,SA4 3DB Gowerton
01792 872403
www:http://www.yggwyr.swansea.sch.uk/e-mail:

Croeso i safwe Ysgol Gyfun Gwyr, Dinas a Sir Abertawe. Braint o'r mwyaf yw eich gwahodd i ymlwybro trwy dudalennau'r safwe hon gan ddysgu am fywyd a gwaith byrlymus yr ysgol a rhannu yn ethos cynnes a hapus ein cymuned.

Mae yna wybodaeth ar bob agwedd ar fywyd yr ysgol gan gynnwys ein canlyniadau academaidd ardderchog a llwyddiannau helaeth mewn meysydd amrywiol; adroddiadau a pholisiau; y cwricwlwm, a gweithgareddau allgyrsiol. Yn ogystal cewch wybodaeth am bobl a lleoliad yr ysgol.

Mawr obeithiwn y byddwch yn mwynhau cael cipolwg o'n hysgol ni a chofiwch ddod eto i ymweld â'n safwe.

** 14 - 18 Gorffennaf 2008 **

Mae profiad gwaith i’w weld yn bell i ffwrdd ond mae’r broses eisoes wedi dechrau. Eleni bydd profiad gwaith ar ddiwedd tymor yr Haf, a bydd  llawer o ysgolion eraill allan yr un pryd. Bydd tipyn o gystadleuaeth am leoliadau poblogaidd megis cyfreithwyr, ffisiotherapi ac ati  ac felly cyntaf i’r felin caiff falu.

Gall eich plentyn dewis leoliad profiad gwaith mewn dwy ffordd:

Naill ai drwy ddewis lleoliad eu hunain.:
Efallai bod rhywun yr ydych yn ‘nabod wedi cynnig lleoliad iddynt  yn barod, neu eu bod yn siŵr yr hoffent fynd i rywle arbennig e.e. ysbyty, cyfreithiwr, deintydd, theatr neu ganolfan chwaraeon. Os felly rhaid iddynt  gysylltu â’r unigolyn neu’r cwmni yn syth. Gan ofyn iddynt a fyddent yn fodlon cynnig lleoliad i’ch plentyn.Defnyddiwch y ffurflen sydd gyda’r llythyr hon i gofnodi’r manylion. Rhaid i’r cyflogwr a  rhieni lofnodi’r ffurflen. Rhaid dychwelyd  y ffurflen i fi, Ms Moses ar ôl ei gwblhau ( Cyn diwedd y tymor  os yn bosib)

Neu ddewis o’r lleoliadau sydd ar gael ar bâs data Gyrfau Cymru.   
Efallai nad yw eich plentyn yn siŵr ble i fynd a hoffai weld beth sydd ar gael. Mae pob cyflogwr sy’n fodlon cymryd disgybl o Ysgol Gyfun Gŵyr yn ystod yr wythnos honno wedi rhoi ei enw ar y bâs data. Gall eich plentyn archwilio’r bâs data a dewis rhywbeth sy’n apelio iddo.Cofiwch bydd tipyn o gystadleuaeth o hyd am y lleoliadau,

Bydd eich plentyn yn cael cyfle i archwilio’r bâs data  yn ystod amserau cinio penodol yn LC2 neu yn y gwersi gyrfau.

Ms Mary Moses
Cyd-gysylltydd Profiad Gwaith

Tachwedd 2007primary schools in Gowerton, secondary schools in Gowerton, schools in Gowerton

Google
 
Web szkolnictwo.pl
Editorial office:
tel. + 48 (094)
346-51-61
info@educationbase.co.uk