Education in UK
www.educationbase.co.u
k
Add school to
educationbase.co.uk
EDUCATIONBASE >>PRESENTATION
UNIVERSITIES:
Staffordshire University

Last modified:
American InterContinental University - London
The Norton Knatchbull School - Ashford
-
Gossops Green Community Primary School - Gossops Green
Great Ballard School - Chichester
Georgian Gardens Community Primary School - Rustington
Fordwater School - Chichester
Fonthill Lodge School - East Grinstead
Fairway Infant School - Copthorne
Elm Grove Infant School - Littlehampton
Elm Grove First School - Worthing
Yew Tree Primary School - Yew Tree Estate
Yew Tree Community Primary School - Aston
Woodway Park School & Community College - Coventry
Woodthorpe Primary School - Kings Heath
Woodrush Community High School - Specialist Technology College - Birmingham
Woodlands Primary School - Willenhall
Woodfield Infant School - Penn
Wood Green High School College of Sport - Wood Green Road
Wolverhampton Grammar School - Wolverhampton
Wolverhampton Girls High School - Wolverhampton
Wollescote Primary School - Wollescote
Wodensfield Primary School - Wednesfield
Wodensborough Community Technology College - Wednesbury
Withymoor Primary School - Off Turners Lane Quarry Bank
Willenhall School Sports College - Willenhall
Whitehouse Common Primary School - Sutton Coldfield
Edward Bryant Primary School - Bognor Regis
Eastergate C E Primary School - Eastergate
West House School - Edgbaston
East Wittering Community Primary School - East Wittering
Welford Primary School - Handsworth
East Preston Junior School - East Preston
Wednesfield Village Primary School - Wednesfield
East Preston Infant School - East Preston
Wednesfield College (Specialist Engineering School) - Wednesfield
Durrington Middle School - Durrington
Ward End Primary School - Ward End
Walsgrave C E Primary School - Coventry
Durrington First School - Durrington
Ysgol Gynradd Gymraeg Pontardawe
Alltycham Drive, Swansea,SA8 4JX Pontardawe
01792 862136
www:http://www.yggpontardawe.ik.org/e-mail:

Croeso i Ysgol Gynradd Gymraeg Pontardawe.
Welcome to Ysgol Gynradd Gymraeg Pontardawe.

Mae'r ysgol yn un benodedig Gymraeg ac mae'r ystod oedran o 3 - 11 mlwydd oed.
Mae 292 o blant yn yr ysgol sy'n cynnwys y dosbarth Meithrin.

The school is a designated Welsh Medium Primary School and the age range of the pupils is from 3 - 11 years old. There are 292 children in the school including the nursery class.

Pennaeth / Headteacher:
Mrs. Myfanwy Wyn Rees
Dirprwy Bennaeth / Deputy Headteacher:
Mrs. Meirwen Watts

Sut i gysylltu a ni?
How to contact us?

Cyfeiriad / Address:
Ysgol Gynradd Gymraeg Pontardawe,
Rhodfa Alltacham,
Pontardawe,
Abertawe.
SA8 4JX

Ffon / Phone: 01792 862136
Ffacs / Fax: 01792 862136

E-bost / E-mail:
pontardawe.gyn@neath-porttalbot.gov.uk
Gwefan / Website address:
www.yggpontardawe.ik.org

 
 

Mae'r ysgol wedi ennill Marc Safon yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol.

The school has been awarded The Quality Mark by the Basic Skills Agency.

 

Datblygwyd y wefan gan Martin Evans.

Web site designed by Martin Evans.

 

Dyma athrawon y Blynyddoedd Cynnar.
Mrs L.L. Jones a Mrs. Lewis.
Mae dwy weinyddes feithrin sef, Mrs. Davies a Mrs. Rowe.
Here are the Early Years teachers. They are Mrs L.L. Jones and Mrs Lewis. There are two nursery Assistants, Mrs. Davies and Mrs. Rowe.
Dyma athrawon Blynyddoedd 1 a 2. Mrs Daniel, Miss Jones a Mrs N. Jones.
Here are Year 1 and 2 teachers. They are Mrs. Daniel, Miss. Jones and Mrs N. Jones
Dyma athrawon Blynyddoedd 3 a 4.
Mr. Evans, Mrs. Pryce a Miss Williams.
Here are Year 3 and 4 teachers. They are Mr. Evans, Mrs. Pryce and Miss. Williams.
 
Dyma athrawon Blynyddoedd 5 a 6. Mr Humphreys, Miss. Morgan a Mrs. Watts.
Here are the Year 5 and 6 teachers. They are Mr. Humphreys, Miss. Morgan and Mrs. Watts
Dyma Mrs. Chapman, ysgrifenyddes dros dro yr ysgol.
Here's the schools secretary Mrs. Chapman.primary schools in Pontardawe, secondary schools in Pontardawe, schools in Pontardawe

Google
 
Web szkolnictwo.pl
Editorial office:
tel. + 48 (094)
346-51-61
info@educationbase.co.uk