Education in UK
www.educationbase.co.u
k
Add school to
educationbase.co.uk
EDUCATIONBASE >>PRESENTATION
UNIVERSITIES:
Staffordshire University

Last modified:
American InterContinental University - London
The Norton Knatchbull School - Ashford
-
Gossops Green Community Primary School - Gossops Green
Great Ballard School - Chichester
Georgian Gardens Community Primary School - Rustington
Fordwater School - Chichester
Fonthill Lodge School - East Grinstead
Fairway Infant School - Copthorne
Elm Grove Infant School - Littlehampton
Elm Grove First School - Worthing
Yew Tree Primary School - Yew Tree Estate
Yew Tree Community Primary School - Aston
Woodway Park School & Community College - Coventry
Woodthorpe Primary School - Kings Heath
Woodrush Community High School - Specialist Technology College - Birmingham
Woodlands Primary School - Willenhall
Woodfield Infant School - Penn
Wood Green High School College of Sport - Wood Green Road
Wolverhampton Grammar School - Wolverhampton
Wolverhampton Girls High School - Wolverhampton
Wollescote Primary School - Wollescote
Wodensfield Primary School - Wednesfield
Wodensborough Community Technology College - Wednesbury
Withymoor Primary School - Off Turners Lane Quarry Bank
Willenhall School Sports College - Willenhall
Whitehouse Common Primary School - Sutton Coldfield
Edward Bryant Primary School - Bognor Regis
Eastergate C E Primary School - Eastergate
West House School - Edgbaston
East Wittering Community Primary School - East Wittering
Welford Primary School - Handsworth
East Preston Junior School - East Preston
Wednesfield Village Primary School - Wednesfield
East Preston Infant School - East Preston
Wednesfield College (Specialist Engineering School) - Wednesfield
Durrington Middle School - Durrington
Ward End Primary School - Ward End
Walsgrave C E Primary School - Coventry
Durrington First School - Durrington
Ysgol Ysbyty Ifan
Ysbyty Ifan, LL24 0NY, UK Betws-Y-Coed
Tel. 0169-077-0645
www:http://www.ysbytyifan.conwy.sch.uk/e-mail:


Ysgol wedi ei lleoli ar ben bryn ydi Ysgol Ysbyty Ifan ac wedi ei gwneud allan o gerrig yn y flwyddyn 1857. Dwy ystafell ddosbarth sydd gennym yma.  Yn un rhan o'r dosbarth  babanod mae ysgol feithrin yn cyfarfod bob p'nawn dydd Mawrth a ph'nawn dydd Iau. Disgyblion Meithrin i Blwyddyn 6 (sef 3-11 oed) sydd yn yr ysgol hon gyda dwy athrawes a Gweinyddes Meithrin yn ein dysgu.

Our school is located on the top of a small hill on the edge of the village called Ysbyty Ifan. The building has been built out of stone and was erected in the year 1857. We have two classrooms and a section of the infant's classroom is used by the Nursery Class.They meet in the afternoon every Tuesday and Thursday. Pupils from ages 3-11 are educated in this school with two teachers and nursery assistant teaching us.

Cafodd T. Osborne Roberts ei eni yn y flwyddyn
1879 a bu farw yn 69 oed yn y flwyddyn 1948. Os ydych eisiau gwybod mwy, cliciwch ar y llun o T. Osborne Roberts !

T. Osborne Roberts was born in the year 1879 and he died in the year 1948. He was 69 years old when he died. If you want to know more about this composer, click on his picture!

In Ysbyty Ifan, there's a mill, workshop and a smithy. A long time ago someone was working in each one of them. But now there is no one working in any of them. If you would like to know more click on the picture to your right. Yn Ysbyty Ifan mae efail, gweithdy a melin. Ers talwm roedd rhywun yn ymarfer ei grefft ym mhob un ohonynt. Os ydych eisiau gwybod mwy cliciwch ar y llun i'r dde.

primary schools in Betws-Y-Coed, secondary schools in Betws-Y-Coed, schools in Betws-Y-Coed

Google
 
Web szkolnictwo.pl
Editorial office:
tel. + 48 (094)
346-51-61
info@educationbase.co.uk