Education in UK
www.educationbase.co.u
k
Add school to
educationbase.co.uk
EDUCATIONBASE >>PRESENTATION
UNIVERSITIES:
Staffordshire University

Last modified:
American InterContinental University - London
The Norton Knatchbull School - Ashford
-
Gossops Green Community Primary School - Gossops Green
Great Ballard School - Chichester
Georgian Gardens Community Primary School - Rustington
Fordwater School - Chichester
Fonthill Lodge School - East Grinstead
Fairway Infant School - Copthorne
Elm Grove Infant School - Littlehampton
Elm Grove First School - Worthing
Yew Tree Primary School - Yew Tree Estate
Yew Tree Community Primary School - Aston
Woodway Park School & Community College - Coventry
Woodthorpe Primary School - Kings Heath
Woodrush Community High School - Specialist Technology College - Birmingham
Woodlands Primary School - Willenhall
Woodfield Infant School - Penn
Wood Green High School College of Sport - Wood Green Road
Wolverhampton Grammar School - Wolverhampton
Wolverhampton Girls High School - Wolverhampton
Wollescote Primary School - Wollescote
Wodensfield Primary School - Wednesfield
Wodensborough Community Technology College - Wednesbury
Withymoor Primary School - Off Turners Lane Quarry Bank
Willenhall School Sports College - Willenhall
Whitehouse Common Primary School - Sutton Coldfield
Edward Bryant Primary School - Bognor Regis
Eastergate C E Primary School - Eastergate
West House School - Edgbaston
East Wittering Community Primary School - East Wittering
Welford Primary School - Handsworth
East Preston Junior School - East Preston
Wednesfield Village Primary School - Wednesfield
East Preston Infant School - East Preston
Wednesfield College (Specialist Engineering School) - Wednesfield
Durrington Middle School - Durrington
Ward End Primary School - Ward End
Walsgrave C E Primary School - Coventry
Durrington First School - Durrington
Ysgol Twm o
Rhyl Road, LL16 3DP Denbigh
01745 812261
www:http://www.denbighict.org.uk/ysgoltwmornante-mail:

Logo

Croeso i Ysgol Twm o'r Nant!
Foon ying! Willkommen! Fáilte! Witajcie! Welcome! Bine ati venit! Yin dee! Khush amaadiid! Enna vishayam! Benvinutu! Bienvenue! Bienvenidos!


Gwybodaeth - Information

Ysgol gynradd yw Ysgol Twm O'r Nant. Mae'r ysgol wedi ei lleoli oddi ar Ffordd Rhyl,Dinbych. Ysgol Benodedig Gymraeg yw Ysgol Twm O'r Nant ond sydd yn derbyn tua 50% o blant o aelwydydd di-Gymraeg. Yng Ngyfnod Allweddol 1, Cymraeg yw iaith holl addysg y plant ac fe gyflwynir Saesneg fel pwnc ym Mlwyddyn 3.

Recent Articles


  Eisteddfod Cylch Dinbych 2005
by P Jones on Wednesday 02 March 2005
Bu cystadlu brwd yn Eisteddfod cylch yr Urdd Dinbych Ddydd Sadwrn, Chwefror 26 yn Ysgol Uwchradd Dinbych. Bu rhaid i lawer o blant godi'n gynnar i fynd i'r rhagbrofion yn y borau ac yna roedd y rhai a oedd yn ddigon ffodus i gael llwyfan yn cystadlu eto yn y prynhawn.


Bydd y rhai a gafodd 1af neu 2il yn cystadlu nawr yn Eisteddfod Sir Yr Urdd ar ddydd Sadwrn, Mawrth 12 yn Ysgol Brynhyfryd.
  Canlyniadau Eisteddfod yr Urdd
by admin on Wednesday 10 March 2004
Bu cystadlu brwd yn Eisteddfod cylch yr Urdd Dinbych Ddydd Sadwrn, Mawrth 6ed yn Ysgol Uwchradd Dinbych. Bu rhaid i lawer o blant godi'n gynnar i fynd i'r rhagbrofion yn y borau ac yna roedd y rhai a oedd yn ddigon ffodus i gael llwyfan yn cystadlu eto yn y prynhawn. Bydd y rhai a gafodd 1af neu 2il yn cystadlu nawr yn Eisteddfod Sir Yr Urdd ar Ddydd Sadwrn, Mawrth 27ain yn Ysgol Uwchradd Glan Clwyd.

Staff

Mr Elis Jones
Pennaeth
Mrs Gwyneth Roberts
Dirprwy Bennaeth
Blwyddyn 5
Mrs Alys Owen
Pennaeth Cyfnod Allweddol 1
Dosbarth Derbyn
     
Mrs Elizabeth Jones
Meithrin
Mrs Bethan Tomos
Meithrin ac Anghenion Arbennig
Mrs Nia Jones
Blwyddyn 1
     
Mrs Eurgain Howatson
Blwyddyn 1
Miss Ruth Pritchard
Blwyddyn 2
Mrs Eleri Jones
Blwyddyn 2
     
Mrs Leah Jones
Blwyddyn 3
Mr Paul Jones
Blwyddyn 5/6
Miss Sian Davies
Blwyddyn 4/5
     
Mrs Amanda Williams
Blwyddyn 3/4
Mrs Iona Jones
Anghenion Arbennig

Mrs Teleri Richards
Gweinyddes

     
Mrs Joan Owen
Cynorthwydd Dosbarth
Mrs Ann Lyall
Cynorthwydd Dosbarth
Mrs Meira Jones
Gweinyddes
     
Mrs Shian Williams
Gweinyddes
Mrs Mair Roberts
Cynorthwydd Dosbarth
Mrs Mari Roberts
Ysgrifenyddes
     
Mrs Nerys Morgan
Prif Gogyddes
Mrs Annwen Roberts
Cogyddes
Mrs Nerys Anderson
Cogyddes
     
   
Mr Gwyn Williams
Gofalwr
   

News

Marciau Llysoedd Posted Friday 20 May 2005 - 09:16:41
Canlyniadau:
1af Clwyd 834
2il Ystrad 795
3ydd Elwy 772


Llongyfarchiadau i Clwyd. Daliwch ati i siarad Cymraeg ac i weithio'n galed Ystrad ac Elwy!!!
email to someone printer friendly
Read/Post Comment: 0

Marciau Llysoedd Posted Friday 13 May 2005 - 08:41:17
Canlyniadau:
1af Elwy 575
2il Ystrad 660
3ydd Clwyd 598
email to someone printer friendly
Read/Post Comment: 0

Hwyl Fawr! Posted Tuesday 03 May 2005 - 12:19:29
Heddiw, roeddwn i ac gweddill Bl.6 yn canu i Mr Williams, gan ei fod mae yn gadael heddiw. Rydw i ac fy ffrindiau i gyd am fethu o yn dringo y to ac yn iodlo ( roeddwn i yn licio hynnu.......) ac, yn gwneud i blant deimlo yn hapus wrth i fo siarad gyda ni. Dwi erioed wedi cyfarfod gofalwr mor glen ( wel..... gan ddweud y gwir, fo ydi yr unig ofalwr dwi yn adnabod!)! Felly dwi efo un gair i ddweud,

HHHHWWWWYYYYLLLL FFFFAAAAWWWWRRRR!!!!!!!!!!!!
[NWSLAN_49 Mazzy Jones]
email to someone printer friendly
Read/Post Comment: 0

Marciau Llysoedd Posted Thursday 10 March 2005 - 16:51:38
Canlyniadau:
1af Elwy 564
2il Ystrad 534
3ydd Clwyd 527
email to someone printer friendly
Read/Post Comment: 0

Diwrnod Trwynau Cochion '05 - Red Nose Day '05 Posted Tuesday 08 March 2005 - 11:19:52
Unwaith eto eleni byddwn yn cefnogi apel Diwrnod Trwynau Cochionsydd ar ddydd Gwener, Mawrth 11eg. Gwahoddwn bawb i wisgo dillad eu hunain, coch os yn bosib am gyfraniad o 50c yr un. Bydd cacennau ar werth yn y neuadd amser chwarae a rhwng 11.00 a 12.00 bydd blynyddoedd 3-6 yn ceisio cadw'n dawel mewn tawelwch noddedig. Rydym ni ym mlwyddyn 6 yn awyddus i geisio creu neidr o arian man. Felly os oes gennych unrhyw geiniogau yr hoffech gyfrannu byddwn yn eu hychwanegu at gynffon y neidr. Gobeithiwn greu neidr hir iawn.

[ Read the rest ... ]
email to someone printer friendly
Read/Post Comment: 0

Marciau Llysoedd Posted Thursday 03 March 2005 - 16:13:08
Canlyniadau:
1af Clwyd 724
2il Ystrad 564
3ydd Elwy 507
email to someone printer friendly
Read/Post Comment: 0

Trip Blwyddyn 6 i Gaernarfon - Year 6 Trip to Caernarfon Posted Wednesday 02 March 2005 - 15:38:30
Annwyl Rieni
Mae gwahoddiad i blant Blwyddyn 6 fynd i recordio rhaglen ‘Waa’ yn stiwdios Barcud, Caernarfon ar ddydd Gwener 18.3.05. Byddwn yn gadael yr ysgol am 7.30 y bore ac yn dychwelyd tua 2.30 y prynhawn. Bydd Mr Paul Jones a fi yn mynd ar y bws hefo’r plant. Buasai hefyd yn well dod â brechdanau hefo chi.

[ Read the rest ... ]
email to someone printer friendly
Read/Post Comment: 0

Ymddeoliad Mr Gwyn Williams Posted Wednesday 02 March 2005 - 15:37:02
Annwyl Rieni
Bydd Mr Gwyn Williams, ein Gofalwr yn ymddeol Y Pasg yma ar ôl 13 mlynedd fel Gofalwr. Mae wedi rhoi gwasanaeth gwych i’r ysgol a’i chymuned a byddwn yn drist o’i weld yn mynd. Rydym am drefnu tysteb iddo, os yr hoffech gyfrannuu, gyrrwch yr arian i’r swyddfa os gwelwch yn dda.


[ Read the rest ... ]
email to someone printer friendly
Read/Post Comment: 0

Llythyr/Letter 1/3/05 Posted Wednesday 02 March 2005 - 14:52:10
Gymnasteg
Llongyfarchiadau i Megan ag Angharad Phillips, Pencampwyr Gymnasteg Urdd Gobaith Cymru, ar ôl cystadlu yn Aberystwyth ddydd Iau diwethaf.

Eisteddfod yr Urdd
Llongyfarchiadau i chi ar lwyddiant eich plentyn/plant yn yr Eisteddfod Cylch. Bydd yr Eisteddfod Sir yn Ysgol Brynhyfryd, Rhuthun ar ddydd Sadwrn, Mawrth 12. Ga i eich annog yn awr i ddechrau meddwl am le i aros yng Nghaerdydd ar cyffiniau dros yr Eisteddfod, Mai 30 - Mehefin 1, neu drefnu i’ch plant drafeilio gyda theulu arall gan na allwn ni drefnu lle i aros i blant gyda theuluoedd. Mi fydd lle i aros yn brin, felly ymholwch yn awr.

Bydd Cyngerdd yn Theatr Twm o’r Nant nos Lun, Mawrth 7 am 6.30 gydag eitemau’r Eisteddfod sydd yn mynd i’r Eisteddfod Sir yn Ysgol Brynhyfryd.


[ Read the rest ... ]
email to someone printer friendly
Read/Post Comment: 0

Eisteddfod Cylch Dinbych 2005 Posted Wednesday 02 March 2005 - 10:56:59
Bu cystadlu brwd yn Eisteddfod cylch yr Urdd Dinbych ddydd Sadwrn, Chwefror 26 yn Ysgol Uwchradd Dinbych. Bu rhaid i lawer o blant godi'n gynnar i fynd i'r rhagbrofion yn y borau ac yna roedd y rhai a oedd yn ddigon ffodus i gael llwyfan yn cystadlu eto yn y prynhawn.

Ewch am sbec ar y canlyniadau yn yr adran ERTHYGLAU/ARTICLES.primary schools in Denbigh, secondary schools in Denbigh, schools in Denbigh

Google
 
Web szkolnictwo.pl
Editorial office:
tel. + 48 (094)
346-51-61
info@educationbase.co.uk