Education in UK
www.educationbase.co.u
k
Add school to
educationbase.co.uk
EDUCATIONBASE >>PRESENTATION
UNIVERSITIES:
Staffordshire University

Last modified:
American InterContinental University - London
The Norton Knatchbull School - Ashford
-
Gossops Green Community Primary School - Gossops Green
Great Ballard School - Chichester
Georgian Gardens Community Primary School - Rustington
Fordwater School - Chichester
Fonthill Lodge School - East Grinstead
Fairway Infant School - Copthorne
Elm Grove Infant School - Littlehampton
Elm Grove First School - Worthing
Yew Tree Primary School - Yew Tree Estate
Yew Tree Community Primary School - Aston
Woodway Park School & Community College - Coventry
Woodthorpe Primary School - Kings Heath
Woodrush Community High School - Specialist Technology College - Birmingham
Woodlands Primary School - Willenhall
Woodfield Infant School - Penn
Wood Green High School College of Sport - Wood Green Road
Wolverhampton Grammar School - Wolverhampton
Wolverhampton Girls High School - Wolverhampton
Wollescote Primary School - Wollescote
Wodensfield Primary School - Wednesfield
Wodensborough Community Technology College - Wednesbury
Withymoor Primary School - Off Turners Lane Quarry Bank
Willenhall School Sports College - Willenhall
Whitehouse Common Primary School - Sutton Coldfield
Edward Bryant Primary School - Bognor Regis
Eastergate C E Primary School - Eastergate
West House School - Edgbaston
East Wittering Community Primary School - East Wittering
Welford Primary School - Handsworth
East Preston Junior School - East Preston
Wednesfield Village Primary School - Wednesfield
East Preston Infant School - East Preston
Wednesfield College (Specialist Engineering School) - Wednesfield
Durrington Middle School - Durrington
Ward End Primary School - Ward End
Walsgrave C E Primary School - Coventry
Durrington First School - Durrington
Ysgol-Y-Llys Primary
Prince, LL19 8RW Prestatyn
01745 853019
www:http://www.denbighict.org.uk/ysgolyllyse-mail:

CROESO I SAFLE WE NEWYDD

YSGOL Y LLYS

WELCOME TO OUR NEW WEBSITE


Clubs

 

Mae nifer o glybiau yn ein cadw'n brysyr yn Ysgol y Llys. clybiau Chwaraeon sy'n cael eu cynnig fwyaf,ond yn ystod y flwyddyn bydd gweithgareddau eraill ar gael e.e clybiau Mathemateg, clwb Celf, clwb Drama, yn ogystal a nifer ymarferion ar gyfer cyfnod prysur yr Eisteddfod.

News

 
Ffair Nadolig/Christmas Fair

Diolch i bawb a ddaeth i gefnogi Ffair Nadolig yr ysgol.

Thanks to everyone who came to support our Christmas Fair.

Roedd y lle yn llawn bwrlwm, ac roedd pawb i'w gweld yn mwynhau eu hunain, gyda rhywbeth yno at ddant pawb.

The whole school was brimming with people and everyone seemed to be enjoying themselves, with something there for everybody.

Llongyfarchiadau i'r trefnwyr ac i bawb a gyfrannodd at y noson am eu llwyddiant.

Congratulations to the organisers and to everyone who contributed towards the evening.

 

 

Siaradwr Cymraeg yr wythnos!

 

Welsh speaker of the week!

 

 

Llongyfarchiadau i Siaradwyr Cymraeg yr wythnos!

Congratulations to the Welsh Speakers of the week!

 

 

 

Gobeithio bydd mwy o siaradwyr yr wythnos nesaf!

Hopefully there will be more speakers next week!


:)primary schools in Prestatyn, secondary schools in Prestatyn, schools in Prestatyn

Google
 
Web szkolnictwo.pl
Editorial office:
tel. + 48 (094)
346-51-61
info@educationbase.co.uk