Education in UK
www.educationbase.co.u
k
Add school to
educationbase.co.uk
EDUCATIONBASE >>PRESENTATION
UNIVERSITIES:
Staffordshire University

Last modified:
American InterContinental University - London
The Norton Knatchbull School - Ashford
-
Gossops Green Community Primary School - Gossops Green
Great Ballard School - Chichester
Georgian Gardens Community Primary School - Rustington
Fordwater School - Chichester
Fonthill Lodge School - East Grinstead
Fairway Infant School - Copthorne
Elm Grove Infant School - Littlehampton
Elm Grove First School - Worthing
Yew Tree Primary School - Yew Tree Estate
Yew Tree Community Primary School - Aston
Woodway Park School & Community College - Coventry
Woodthorpe Primary School - Kings Heath
Woodrush Community High School - Specialist Technology College - Birmingham
Woodlands Primary School - Willenhall
Woodfield Infant School - Penn
Wood Green High School College of Sport - Wood Green Road
Wolverhampton Grammar School - Wolverhampton
Wolverhampton Girls High School - Wolverhampton
Wollescote Primary School - Wollescote
Wodensfield Primary School - Wednesfield
Wodensborough Community Technology College - Wednesbury
Withymoor Primary School - Off Turners Lane Quarry Bank
Willenhall School Sports College - Willenhall
Whitehouse Common Primary School - Sutton Coldfield
Edward Bryant Primary School - Bognor Regis
Eastergate C E Primary School - Eastergate
West House School - Edgbaston
East Wittering Community Primary School - East Wittering
Welford Primary School - Handsworth
East Preston Junior School - East Preston
Wednesfield Village Primary School - Wednesfield
East Preston Infant School - East Preston
Wednesfield College (Specialist Engineering School) - Wednesfield
Durrington Middle School - Durrington
Ward End Primary School - Ward End
Walsgrave C E Primary School - Coventry
Durrington First School - Durrington
St Mary`s Christian Brothers Grammar School
147a Glen Road, BT11 8NR, UK Belfast
+44 (0)2890 294000
www:http://www.stmaryscbgs.com/home/home.aspe-mail:kburke507@c2kni.net


About The School Is iad na Bráithre Críostaí caomhnóirí na scoile. Bunaíodh Scoil Mhuire sa bhliain 1866, thar céad is daichead bliain ó shin.


St.Mary's Christian Brothers' Grammar School belongs to the international group of schools served by the Irish Christian Brothers, a congregration founded by Blessed Edmund Rice in 1802.

 

 

 

 

('Westcourt' - the Home of Edmund Rice - Callan,
County Waterford)

 The school was founded in 1866 on Divis Street, Belfast.

 

Osclaíodh an mheánscoil i Sr.na Baeirice i 1929.
The Secondary School was opened in 1929 in Barrack Street. 
 

(Water colour by Fiona Kinney - former Art teacher)

 

 

 

St. Mary's CBGS is now based entirely on the Glen Road campus. This site opened in 1968. A major extension, The Edmund Rice Building, was officially opened and blessed by Bishop Patrick Walsh, a past pupil, in 1997.

 

The School's Ethos
The Religious and Educational Philosophy of St. Mary's Christian Brothers' Grammar School for boys is that of a Christian and Catholic School.

Catholic Education takes place in communities inspired by the Spirit of Christ.

Christ’s commandment to love God and neighbour inspires a caring ethos which is

expressed in relationships within and beyond Catholic schools.

Catholic Education is person-centred. It promotes the dignity, self-esteem and full development of each person who is made in God’s image and uniquely loved by God.

 Catholic Education is inclusive. It is respectful of, and engages with people of all beliefs; it encourages the religious development of all in their own faith.

Catholic Education is rooted in the Gospel values of Respect for Life, Love, Solidarity,

 

Truth and Justice; it aims to harmonise faith and culture, build a better society and pursue the Common Good.

Together, Catholic Schools provide high quality, rounded education for all young people, so that they develop their full uniqueness and potential.

In Catholic Schools the person and message of Christ find expression in:

· Communities of Faith, Service, Prayer and Worship;
· The development of each person’s full potential in a climate of joy, freedom, respect, challenge, co-operation and celebration;
· The enrichment of pupil life – intellectual, physical, spiritual, moral, social and emotional;
· The promotion of a spirit of charity, social justice, global awareness and concern for others leading to practical outreach and partnerships;
· A culture of tolerance where people of diverse identities are recognised, welcomed, respected and cherished;
· Listening, mutual understanding, trust, reconciliation, healing and peace;
· The preparation of pupils to lead fulfilling and purposeful lives which will contribute to the Common Good.

 Sources:

Proclaiming the mission – The Distinctive Philosophy and Values of Catholic Education, The Catholic Bishops of Northern Ireland, (Ara Coeli, Armagh 2001);

Building Peace Shaping the Future, The Catholic Bishops of Northern Ireland, (Ara Coeli,
Armagh 2001)

Life to the Full: A vision for Catholic Education. CCMS Council for Catholic Maintained
Schools. (Veritas1996)

 

An tOideachas Caitliceach – An Aisling  

Spiorad Chríost is inspioráid do na pobail ina mbíonn An tOideachas
Caitliceach
lonnaithe. Spreagann aithne Chríost i dtaca le grá do Dhia agus
do do chomharsa éiteas comhbhách ar léir é i gcaidrimh taobh istigh agus
taobh amuigh de scoileanna Caitliceacha.

 

Tá an tOideachas Caitliceach dírithe ar an duine. Cuireann sé dínit,
féinmheas agus forbairt iomlán an duine chun cinn, an duine a chruthaigh
Dia in íomhá féin agus grá ar leith Aige dó.

 

Rud uilechuimsitheach is ea An tOideachas Caitliceach.
Cothaíonn sé meas do dhaoine agus teagmháil le daoine, is cuma cén
creideamh atá acu; spreagann sé forbairt spioradálta an duine ina chreideamh féin.

 

An tOideachas Caitliceach fréamhaithe i luachanna an tSoiscéil maidir le Meas don Bheatha, An Grá, An Dlúthpháirtíocht, An Fhírinne agus
An Chóir; tá sé de chuspóir aige an creideamh agus an cultúr a thabhairt
chun comhréitithe, sochaí níos fearr a thógáil agus Leas an Phobail a chur
chun cinn.

 

I dteannta a chéile, cuireann Na Scoileanna Caitliceacha oideachas cothrom d’ardchaighdeán ar fáil do gach duine óg, sa dóigh is gur féidir leis nó léi a fhéiniúlacht iomlán agus a mhianach iomlán a fhorbairt. 

 

I Scoileanna Caitliceacha léirítear pearsa agus teachtaireacht Chríost trí:

 
 • Pobail a chruthú ina bhfuil áit lárnach ag An Creideamh, An tSeirbhís,
  An Urnaí agus An tAdhradh;
 
 • Mianach gach duine a fhorbairt ina iomláine i dtimpeallacht a chothaíonn
  an lúcháir, an tsaoirse, an meas, an dúshlán, an comhoibriú agus an ceiliúradh;
 
 • Saol an dalta a shaibhriú – an gné intleachtúil, fisiciúil, spioradálta,
  morálta, sóisialta agus mothúchánach san áireamh;
 
 • An charthanacht, an chóir shóisialta, eolas ar chúrsaí domhanda agus
  bá le daoine eile a chur chun cinn i dtreo gníomh a spreagadh agus páirtnéireachtaí a bhunú; 
 
 • Cultúr caoinfhulaingt a chur chun cinn ina n-aithnítear agus ina gcuirtear fáilte roimh dhaoine atá éagsúil ó thaobh na féinúlachta de, le meas
  agus le grá;

 • Éisteacht, comhthuiscint, muinín, athmhuintearas, leigheas agus síocháin;

 • Daltaí a ullmhú le saol comhlíontach diongbháilte a chaitheamh, le leas an phobail.

  

 

 

 

 

The facilities provided in St Mary’s include:
PC Computer Suites, Subject Suites, Extensive Technology Suite; Art Studios, Pottery Room, Music Suite, Resources Rooms, Library, incorporating ICT facilities, Careers / Counselling Suite, Lecture Hall, 12 Science Laboratories, Sixth Form Study Hall, Common Room and a large Assembly Hall and Canteen.

 

Among the sporting facilities provided by St Mary’s are: fifteen acres of playing fields, including an all-weather pitch, three grass pitches, an athletics track, gymnasium, multi-gym and indoor heated swimming pool.

 

The Curriculum:
St Mary's offers a broad, balanced curriculum relevant to the needs and aspirations of all pupils and is in keeping with the Religious and Educational Philosophy of the School and fulfils the requirements of educational legislation. At key stages, where subject choices have to be made, there is a systematic guidance process to assist pupils in decision making. Regular Parent/Teacher meetings are held to report and discuss the progress of each pupil.

GCSE:
All students take the GCSE examination, selecting their subjects on the basis of their ability, interests and career requirements. This selection is carefully monitored by the Careers Department. Each student takes a core of four GCSE subjects - English with Oral Communication, Mathematics, Religion and Science. A further five subjects are chosen from the following: Additional Mathematics, Art, Business Studies, Drama, English Literature, French, Gaeilge, Geography, History, ICT, Irish, Music, Sports Studies, Spanish, and Technology.

6th Form:
Successful GCSE students choose a course of study from a wide range of AS Level subjects. There are approximately three hundred students in the sixth form, a number of whom come to St Mary's from other secondary schools each year. The great majority of our sixth form students proceed to third level education.

Pastoral Care:

The school is organised on the form system and the form teachers have the primary responsibility for the pastoral care of their students. The Careers Department offers advice and guidance to all pupils. There are other forms of support in the School including a Co-ordinator of Special Educational Needs, School Chaplain and trained Counsellors.

 


Extra-Curricular Activities:

 

 

Students are coached in a full range of extra-curricular activities. Sports include Gaelic football, hurling, basketball, athletics, cross-country, lifesaving & first aid, swimming, skiing, water-polo, handball, golfing and soccer. There are clubs and societies for drama, music, botany, computing, debating, the Mini Company, publications, school bank, science, video and community activities.

(Picture - St. Mary's football/hurling rig being modelled in Lusaka, Zambia)
 

 

We attempt to cater for all tastes and pupils are encouraged to become involved in the life of the school. Educational visits are organised to various parts of Europe. We also make an annual visit to our twinned communities and projects in Zambia.

 

General Information:
School uniform is compulsory in all years. Sixth form has a separate dress code.Fáilte


 

Céad fáilte chuig
Scoil Mhuire na mBráithre Críostaí (a bunaíodh i 1866).
Déanaígí teagmháil linn agus cuirígí bhur gcuid moltaí chugainn maidir leis an suíomh seo. 
Go n-éirí libh cibé áit ina bhfuil sibh.

 

 

 

 

 

 Welcome to St. Mary's Christian Brothers' Grammar School, Belfast (founded in 1866).
We hope you find this website interesting and informative. We would also welcome your suggestions, comments and messages.

Best wishes to you all wherever you are.


Latest News

European Day of Languages
Carrickfergus Castle Competition prizewinner

Past Pupils

View messages submitted by past pupils on the Message Board

Find a past pupil on the Past Pupil List

Register to get a past pupil account and post messages

Upcoming Events

Parent Induction
GCSE Geography Field Trip
European Languages day Quiz

School Information

Contact
Activities

Activities

The Edmund Rice awards

School Trips Abroad

Recent or planned:

Ski Trip to the Italian Alps (Annually)
Spanish Trip to Barcelona
History Trip to Normandy (Regularly)
Project Zambia Trip to Lusaka (Annually)


 

French Trip to Paris


An Ghaeltacht

Tugann scaifte mór daltaí aghaidh ar Ghaeltacht Thír Chonaill gach bliain, bunús acu chuig Machaire Rabhartaigh, Rann na Feirste nó Loch an Iúir.


Field Trips

 


Lifesaving and First Aid

St. Mary's - The Smyth Cup Winners 2004
St. Mary's - The Smyth Cup Winners 2005

Awarded to the school with the highest number of pupils passing Lifesaving and First Aid exams.


Young Enterprise
Feb. 2005: 'Best of Quality' - Best Company, Best Product at the Connswater Trade Fair


Quizzes

The last school to win and the holders of the Irish News / BBC Schools Challenge Cup


The Simmarian

 

 

The school's year book , published each September.

 

Sponsors of the 'Simmarian 2005':

The Christian Brothers Past Pupils Union
Halifax (Andersonstown)

Gilroy Opticians
Day Today – Popular Shop
McGrath’s Pharmacy
Mc Granaghan Racing
Hyland Fuels
EC
Harris Project Manager Services
McAufields Butchers
O' Kanes Funeral Directors
John McCann Wedding and Portrait
O'Neill and Co. Memorials
O'Neill's "The Choice of Champions"

The First Trust Bank
K. Jennings and Co., Chartered Accountant
Doherty’s Pharmacy
Harrisons Glass and Glazing
Archer, Heaney and Magee, Solicitors
Central Electric Suppies Ltd

Chaplin Schoolwear and Sports Wear
Albert Fry Associates Consulting Structural and Civil Engineers
Coach Approach
Ciaran J. McCaffrey & Co. Solicitors
Dynan Opticians


Video Conferences, Conferences and Seminars

Science: CERN (10th Feb. 1999)

 

 

 

 

 

 

 

Read the CERN Bulletin report on our video conference here.


Dissolving Boundaries

Robinson Schools Lecture (21st Nov. 2002)

with Professor Carl Murray

(Queen Mary, University of London)

'The House that went to Saturn'

 - The Cassini-Huygens mission to Saturn -

 

Websites:

Armagh Observatory.

 

Annual Art Exhibition

Annual School Concert

 

primary schools in Belfast, secondary schools in Belfast, schools in Belfast

Google
 
Web szkolnictwo.pl
Editorial office:
tel. + 48 (094)
346-51-61
info@educationbase.co.uk