Education in UK
www.educationbase.co.u
k
Add school to
educationbase.co.uk
EDUCATIONBASE >>PRESENTATION
UNIVERSITIES:
Staffordshire University

Last modified:
American InterContinental University - London
The Norton Knatchbull School - Ashford
-
Gossops Green Community Primary School - Gossops Green
Great Ballard School - Chichester
Georgian Gardens Community Primary School - Rustington
Fordwater School - Chichester
Fonthill Lodge School - East Grinstead
Fairway Infant School - Copthorne
Elm Grove Infant School - Littlehampton
Elm Grove First School - Worthing
Yew Tree Primary School - Yew Tree Estate
Yew Tree Community Primary School - Aston
Woodway Park School & Community College - Coventry
Woodthorpe Primary School - Kings Heath
Woodrush Community High School - Specialist Technology College - Birmingham
Woodlands Primary School - Willenhall
Woodfield Infant School - Penn
Wood Green High School College of Sport - Wood Green Road
Wolverhampton Grammar School - Wolverhampton
Wolverhampton Girls High School - Wolverhampton
Wollescote Primary School - Wollescote
Wodensfield Primary School - Wednesfield
Wodensborough Community Technology College - Wednesbury
Withymoor Primary School - Off Turners Lane Quarry Bank
Willenhall School Sports College - Willenhall
Whitehouse Common Primary School - Sutton Coldfield
Edward Bryant Primary School - Bognor Regis
Eastergate C E Primary School - Eastergate
West House School - Edgbaston
East Wittering Community Primary School - East Wittering
Welford Primary School - Handsworth
East Preston Junior School - East Preston
Wednesfield Village Primary School - Wednesfield
East Preston Infant School - East Preston
Wednesfield College (Specialist Engineering School) - Wednesfield
Durrington Middle School - Durrington
Ward End Primary School - Ward End
Walsgrave C E Primary School - Coventry
Durrington First School - Durrington
Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe
Heol Gwyrosydd, Swansea,SA5 7BU Penlan
01792 560600
www:http://www.bryntawe.swansea.sch.uk/cymraeg.htme-mail:

Croeso’r Pennaeth

 

Croeso i wefan Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe. Ysgol ifanc yw Bryn Tawe, ac eisoes rydym yn ymfalchïo yn naws arbennig ein hysgol. Cymuned gyfeillgar a chlós yw Bryn Tawe. O fewn y gymuned hon rydym yn cynnig amgylchfyd sy’n cefnogi ac yn ymestyn ein pobl ifanc, ynghyd â meithrin parch a gwerthoedd ynddynt.

 Mae’n ysgol sy’n annog parch at ddysgu, tra’n datblygu o fewn pob disgybl ei ddiddordeb a’i botensial mewn meysydd megis chwaraeon, cerddoriaeth a drama, ynghyd ag ystod eang o ddiddordebau eraill.

 Mae’n ysgol lle mae pob unigolyn yn bwysig, ac mae’r bartneriaeth agos rydym wedi ei sefydlu gyda rhieni ein disgyblion yn sylfaenol bwysig, ac yn un rydym yn falch iawn ohoni. 

Ond y ffordd orau o ddod i wybod mwy am Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe yw ymweld â’r ysgol, a phrofi’r awyrgylch gwaraidd, gweithgar a chymreig sy’n nodweddu ein hysgol.

 David Williamsprimary schools in Penlan, secondary schools in Penlan, schools in Penlan

Google
 
Web szkolnictwo.pl
Editorial office:
tel. + 48 (094)
346-51-61
info@educationbase.co.uk