Education in UK
www.educationbase.co.u
k
Add school to
educationbase.co.uk
EDUCATIONBASE >>PRESENTATION
UNIVERSITIES:
Staffordshire University

Last modified:
American InterContinental University - London
The Norton Knatchbull School - Ashford
-
Gossops Green Community Primary School - Gossops Green
Great Ballard School - Chichester
Georgian Gardens Community Primary School - Rustington
Fordwater School - Chichester
Fonthill Lodge School - East Grinstead
Fairway Infant School - Copthorne
Elm Grove Infant School - Littlehampton
Elm Grove First School - Worthing
Yew Tree Primary School - Yew Tree Estate
Yew Tree Community Primary School - Aston
Woodway Park School & Community College - Coventry
Woodthorpe Primary School - Kings Heath
Woodrush Community High School - Specialist Technology College - Birmingham
Woodlands Primary School - Willenhall
Woodfield Infant School - Penn
Wood Green High School College of Sport - Wood Green Road
Wolverhampton Grammar School - Wolverhampton
Wolverhampton Girls High School - Wolverhampton
Wollescote Primary School - Wollescote
Wodensfield Primary School - Wednesfield
Wodensborough Community Technology College - Wednesbury
Withymoor Primary School - Off Turners Lane Quarry Bank
Willenhall School Sports College - Willenhall
Whitehouse Common Primary School - Sutton Coldfield
Edward Bryant Primary School - Bognor Regis
Eastergate C E Primary School - Eastergate
West House School - Edgbaston
East Wittering Community Primary School - East Wittering
Welford Primary School - Handsworth
East Preston Junior School - East Preston
Wednesfield Village Primary School - Wednesfield
East Preston Infant School - East Preston
Wednesfield College (Specialist Engineering School) - Wednesfield
Durrington Middle School - Durrington
Ward End Primary School - Ward End
Walsgrave C E Primary School - Coventry
Durrington First School - Durrington
Ysgol Gymraeg Cwmtwrch
Heol Twrch, Swansea,SA9 2TD Lower Cwmtwrch
01639 842496
www:http://www.cwmtwrch.powys.sch.uk/ e-mail:

School Logo

Mae Ysgol Gymraeg Cwmtwrch wedi ei lleoli ym mhentref Cwmtwrch Isaf yng Nghwm Tawe. Mae'r ysgol yn gwasanaethu Cwmtwrch Isaf ac Uchaf a'r pentrefi cyfagos. Lleolir yr ysgol o fewn tir pleserus, yn cynnwys cae, iard chwarae a llyn, o fewn ardal bywyd gwyllt.

Agorwyd yr ysgol bresennol yn 1976. Mae'r adeilad yn cynnwys mynedfa, neuadd, swyddfa, ardal adnoddau, ystafell athrawon a thair ardal dysgu. Mae adran y Babanod yn darparu cyfleusterau ar gyfer y Meithrin, Derbyn, Bl.1 a Bl.2. Mae CA2 yn cael eu dysgu mewn un dosbarth. Mae Ysgol Feithrin Cwmtwrch yn cwrdd yn ddyddiol yn y caban symudol sydd yn rhan o'r ysgol.

Addysgir y disgyblion trwy gyfrwng y Gymraeg ond rhoddir cryn dipyn o bwyslais ar y polisi o sicrhau bo'r plant yn rhugl ddwyieithog erbyn iddynt adael yr ysgol yn 11 oed.primary schools in Lower Cwmtwrch, secondary schools in Lower Cwmtwrch, schools in Lower Cwmtwrch

Google
 
Web szkolnictwo.pl
Editorial office:
tel. + 48 (094)
346-51-61
info@educationbase.co.uk