Education in UK
www.educationbase.co.u
k
Add school to
educationbase.co.uk
EDUCATIONBASE >>PRESENTATION
UNIVERSITIES:
Staffordshire University

Last modified:
American InterContinental University - London
The Norton Knatchbull School - Ashford
-
Gossops Green Community Primary School - Gossops Green
Great Ballard School - Chichester
Georgian Gardens Community Primary School - Rustington
Fordwater School - Chichester
Fonthill Lodge School - East Grinstead
Fairway Infant School - Copthorne
Elm Grove Infant School - Littlehampton
Elm Grove First School - Worthing
Yew Tree Primary School - Yew Tree Estate
Yew Tree Community Primary School - Aston
Woodway Park School & Community College - Coventry
Woodthorpe Primary School - Kings Heath
Woodrush Community High School - Specialist Technology College - Birmingham
Woodlands Primary School - Willenhall
Woodfield Infant School - Penn
Wood Green High School College of Sport - Wood Green Road
Wolverhampton Grammar School - Wolverhampton
Wolverhampton Girls High School - Wolverhampton
Wollescote Primary School - Wollescote
Wodensfield Primary School - Wednesfield
Wodensborough Community Technology College - Wednesbury
Withymoor Primary School - Off Turners Lane Quarry Bank
Willenhall School Sports College - Willenhall
Whitehouse Common Primary School - Sutton Coldfield
Edward Bryant Primary School - Bognor Regis
Eastergate C E Primary School - Eastergate
West House School - Edgbaston
East Wittering Community Primary School - East Wittering
Welford Primary School - Handsworth
East Preston Junior School - East Preston
Wednesfield Village Primary School - Wednesfield
East Preston Infant School - East Preston
Wednesfield College (Specialist Engineering School) - Wednesfield
Durrington Middle School - Durrington
Ward End Primary School - Ward End
Walsgrave C E Primary School - Coventry
Durrington First School - Durrington
Ysgol Gymraeg Ynysgedwyn
Heol Pantyffynnon, Swansea,SA9 1EU Ystradgynlais
01639 843117
www:http://www.ynyscedwyn.powys.sch.uk/ e-mail:

School Logo

Croeso i wefan Ysgol Gymraeg Ynysgedwyn!

Lleolir Ysgol Gymraeg Ynysgedwyn yn nhref fach Ystradgynlais, yn ne orllewin Powys, de Cymru.

Mae tua 170 o blant yn yr ysgol.

Cafodd yr ysgol ei sefydlu ym 1906 fel ysgol gyfrwng Saesneg ond yn 1956 fe ddaeth yn ysgol benodedig Gymraeg. Mae pob un o’r gwersi yn cael eu haddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae’r ysgol wedi cael saith pennaeth ers ei sefydlu'n ysgol benodedig Gymraeg. Y pennaeth presennol yw Mr Ceri Emanuel.

Welcome to Ysgol Gymraeg Ynysgedwyn’s Website!

Ysgol Gymraeg Ynysgedwyn is in the small town of Ystradgynlais, in the south west corner of Powys, in south Wales.

There are 170 pupils on roll at the school.

The school was founded in 1906 as an English medium school but in 1957 it became a designated Welsh medium school. All our lessons are through the medium of Welsh.

The school has had seven headteachers since becoming Welsh medium. The present headteacher is Mr Ceri Emanuel.


Croeso

Pleser o’r mwyaf yw eich croesawu i Ysgol Gymraeg Ynysgedwyn.

Ein nod yn Ynysgedwyn yw darparu awyrgylch diogel, teuluol lle gall ein plant ddatblygu’n ddinasyddion cyflawn. I’r perwyl hwn, cynigir cwricwlwm cytbwys ac eang i’r plant yn ystod a thu allan i oriau swyddogol yr ysgol gan dîm o addysgwyr ymroddgar a phrofiadol. Teimlaf ein bod yn darparu yn Ysgol Gymraeg Ynysgedwyn ail gartref diogel, sydd mor hanfodol i sicrhau bod eich plentyn yn datblygu i’w lawn botensial.

Fel ysgol gyfrwng Cymraeg, ein nod yw magu pobl ifainc sy’n ymfalchio yn ein hiaith, ein hetifeddiaeth a’n diwylliant er mwyn cyfrannu’n llawn at gymdeithas gyfoes. Ein cred yw – ‘dwy iaith; dau gyfle’.

Fel staff a llywodraethwyr, edrychwn ymlaen at y cyfle i gyd-weithio’n agos gyda chi fel teulu i sicrhau addysg o’r radd flaenaf i’ch plentyn.

Os hoffech fwy o wybodaeth neu os dymunech alw am sgwrs neu weld yr ysgol, cysylltwch â fi i drefnu amser cyfleus.

CW Emanuel

Pennaeth

It gives me great pleasure to welcome you to Ysgol Gymraeg Ynysgedwyn.

Our aim at Ynysgedwyn is to provide a safe, welcoming environment where our children can develop into well-rounded citizens. To this end, we offer a broad and balanced curriculum both during and outside official school hours delivered by a team of committed and experienced staff. I feel that we provide, in Ysgol Gymraeg Ynysgedwyn, a secure second home which is so essential in ensuring that your child develops and reaches his or her full potential.

As a Welsh medium school, our aim is to nurture young people who are proud of our language, our inheritance and our culture so that they can fully contribute to modern society. Our belief is “two languages, two opportunities”.

If you would like more information, or if you would like to call for a chat or see the school, please contact the Headteacher to arrange a convenient time.

CW Emanuel

Headteacherprimary schools in Ystradgynlais, secondary schools in Ystradgynlais, schools in Ystradgynlais

Google
 
Web szkolnictwo.pl
Editorial office:
tel. + 48 (094)
346-51-61
info@educationbase.co.uk