Education in UK
www.educationbase.co.u
k
Add school to
educationbase.co.uk
EDUCATIONBASE >>PRESENTATION
UNIVERSITIES:
Staffordshire University

Last modified:
American InterContinental University - London
The Norton Knatchbull School - Ashford
-
Gossops Green Community Primary School - Gossops Green
Great Ballard School - Chichester
Georgian Gardens Community Primary School - Rustington
Fordwater School - Chichester
Fonthill Lodge School - East Grinstead
Fairway Infant School - Copthorne
Elm Grove Infant School - Littlehampton
Elm Grove First School - Worthing
Yew Tree Primary School - Yew Tree Estate
Yew Tree Community Primary School - Aston
Woodway Park School & Community College - Coventry
Woodthorpe Primary School - Kings Heath
Woodrush Community High School - Specialist Technology College - Birmingham
Woodlands Primary School - Willenhall
Woodfield Infant School - Penn
Wood Green High School College of Sport - Wood Green Road
Wolverhampton Grammar School - Wolverhampton
Wolverhampton Girls High School - Wolverhampton
Wollescote Primary School - Wollescote
Wodensfield Primary School - Wednesfield
Wodensborough Community Technology College - Wednesbury
Withymoor Primary School - Off Turners Lane Quarry Bank
Willenhall School Sports College - Willenhall
Whitehouse Common Primary School - Sutton Coldfield
Edward Bryant Primary School - Bognor Regis
Eastergate C E Primary School - Eastergate
West House School - Edgbaston
East Wittering Community Primary School - East Wittering
Welford Primary School - Handsworth
East Preston Junior School - East Preston
Wednesfield Village Primary School - Wednesfield
East Preston Infant School - East Preston
Wednesfield College (Specialist Engineering School) - Wednesfield
Durrington Middle School - Durrington
Ward End Primary School - Ward End
Walsgrave C E Primary School - Coventry
Durrington First School - Durrington
Ysgol Gynradd Gymraeg Bryn Y Mor
St Albans Road, Swansea,SA2 0BP Brynmill
01792 466354
www:http://www.bryn-y-mor.swansea.sch.uk/e-mail:

Neges y Pennaeth

Croeso i wefan YGG Bryn y Môr. Rydym yn falch iawn ohoni ac yn gobeithio'n fawr y gwnewch chi ei mwynhau hefyd. Cewch amrywiaeth eang o wybodaeth am yr ysgol ar y safle hwn, gan gynnwys dyddiadau pwysig, newyddion a thudalennau dosbarth. Bwriad y wefan yw gwella'r cyswllt rhwng YGG Bryn y Môr a'r cartref, y gymuned a thu hwnt. Syrffio hapus i chi gyd!

Headteacher's Message

Welcome to Ysgol Gymraeg Bryn y Mor's website. We are very pleased to introduce our website and hope that you will also benefit from using it. You will be able to access a wide variety of information about the school on this site, such as important dates, news and class pages. The aim of the website is to strengthen the connection between YGG Bryn y Mor, the home, the community and further afield. Happy surfing to you all!

Clwb yr Amgylchedd

COD AMGYLCHEDD BRYN-Y-MÔR

Rydym ni,
y plant a’r athrawon yn Ysgol Bryn-y-Môr,
yn addo i wneud ein gorau
i fod yn gyfeillgar i’r amgylchedd.
Fe fyddwn yn meddwl cyn defnyddio,
ac yn ailddefnyddio lle y gallwn.
Byddwn yn defnyddio y biniau gwyrdd ailgylchu,
yn gofalu am ardd yr ysgol,
yn rhoi sbwriel yn y biniau,
ac yn diffodd y golau a’r tapiau
ar ol eu defnyddio.
Mae gwneud gwahaniaeth i’r byd
yn bwysig iawn i ni.primary schools in Brynmill, secondary schools in Brynmill, schools in Brynmill

Google
 
Web szkolnictwo.pl
Editorial office:
tel. + 48 (094)
346-51-61
info@educationbase.co.uk