Education in UK
www.educationbase.co.u
k
Add school to
educationbase.co.uk
EDUCATIONBASE >>PRESENTATION
UNIVERSITIES:
Staffordshire University

Last modified:
American InterContinental University - London
The Norton Knatchbull School - Ashford
-
Gossops Green Community Primary School - Gossops Green
Great Ballard School - Chichester
Georgian Gardens Community Primary School - Rustington
Fordwater School - Chichester
Fonthill Lodge School - East Grinstead
Fairway Infant School - Copthorne
Elm Grove Infant School - Littlehampton
Elm Grove First School - Worthing
Yew Tree Primary School - Yew Tree Estate
Yew Tree Community Primary School - Aston
Woodway Park School & Community College - Coventry
Woodthorpe Primary School - Kings Heath
Woodrush Community High School - Specialist Technology College - Birmingham
Woodlands Primary School - Willenhall
Woodfield Infant School - Penn
Wood Green High School College of Sport - Wood Green Road
Wolverhampton Grammar School - Wolverhampton
Wolverhampton Girls High School - Wolverhampton
Wollescote Primary School - Wollescote
Wodensfield Primary School - Wednesfield
Wodensborough Community Technology College - Wednesbury
Withymoor Primary School - Off Turners Lane Quarry Bank
Willenhall School Sports College - Willenhall
Whitehouse Common Primary School - Sutton Coldfield
Edward Bryant Primary School - Bognor Regis
Eastergate C E Primary School - Eastergate
West House School - Edgbaston
East Wittering Community Primary School - East Wittering
Welford Primary School - Handsworth
East Preston Junior School - East Preston
Wednesfield Village Primary School - Wednesfield
East Preston Infant School - East Preston
Wednesfield College (Specialist Engineering School) - Wednesfield
Durrington Middle School - Durrington
Ward End Primary School - Ward End
Walsgrave C E Primary School - Coventry
Durrington First School - Durrington
Ysgol Gynradd Gymraeg Tyler Ynn
Llansawel Crescent, Neath,SA11 2UN Briton Ferry
01639 812229
www:http://www.tylerynn.ik.org/e-mail:

Agorodd Ysgol Gynradd Gymraeg Tyle'r Ynn gyda 16 o ddisgyblion yn mis Medi 1997. Bellach mae dros 190 o blant yn mynychu'r ysgol. Mae'r ysgol yn gwasanaethu ardaloedd Brynhyfryd, Coedffranc, Crymlyn, Llansawel, Melin, Ynysmaerdy a Sgiwen, ac yn bwydo Ysgol Gyfun Ystalyfera maes o law.

Ers mis Medi 2003 mae'r ysgol yn darparu ar gyfer Blwyddyn 1,2,3, 4, 5 a 6, Dosbarth Derbyn, Dosbarth Meithrin. Bydd yr holl blant yn cael eu derbyn o'r dalgylch uchod a thrwy dewis y rhieni.

Mae gan yr adeilad presennol wyth ystafell ddosbarth ynghyd a neuadd fawr sydd yn cael ei ddefnyddio fel neuadd fwyta. Mae'r adeilad wedi'i gynnala'i addurno yn dda iawn. Ceir digonedd o ardaloedd chwarae yn yr awyr agored yn cynnwys ardaloedd wyneb caled, corlan caeedig ar gyfer Meithrin a Derbyn ac ardaloedd eang o laswellt.Mae'r ysgol wedi ennill Marc Safon yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol ac yn aelod o Fuddsoddwyr Mewn Pobl

The school has been awarded The Quality Mark by the Basic Skills Agency as well as being a member of Investors in People.
Ysgol Gynradd Gymraeg Tyle'r Ynn is now in its ninth year. The numbers have increased from 16 in September 1997 to over 190 in January 2007. The school accommodates the areas of Brynhyfryd, Coedffranc, Crymlyn, Llansawel, Melin, Ynysmaerdy and Skewen, and is a feeder school for Ysgol Gyfun Ystalyfera. Since September 2003 the school provides for Year 1 to 6, Reception and Nursery Classes. All children will be accepted from the above areas and through parental choice.
The present building has 8 classroom and a large hall which is also used as a dinning hall. The building is very well maintained and decorated. There are plenty of outdoor playing areas including hard surface areas, an enclosed area for Nursery and Reception Children and expansive areas of grassland.
Sut i gysylltu a ni?
How to contact us?

LLANSAWEL CRESCENT, LLANSAWEL,
CASTELL NEDD,
NEDD PORT TALBOT
SA11 2UN
Pennaeth Gweithredol: Mrs S Hart
Dirprwy Bennaeth Gweithredol: Mrs E Davies
Rhif Ffon: 01639 812229
Rhif Ffacs: 01639 823522
E-bost
pennaeth.tylerynn.gyn@npt.gov.uk
 

Newyddio Tyle'r Ynn

Pleidleisiwyd Capten ac is-gapten tim rygbi'r ysgol eleni gan y tim. Y capten yw Liam Fargie a Leon Lowndes yw'r is-gapten. Pob lwc i'r tim eleni!

The captain and vice-captain of the school's rugby team have been voted for by the players. The captain is Liam Fargie and Leon Lowndes is the vice captain. Best of luck for the season boys!
Aeth disgyblion o flwyddyn 5 i Barc Margam am wythnos ym mis Medi.

Year 5 pupils stayed in Margam Park for a week in September.
Aeth offerynwyr yr ysgol i berfformio yn Proms Ystalyfera ym mis Hydref.

Musicians from our school performed in Ystalyfera's Proms in October.
Chwaraeodd tim rygbi'r ysgol yn erbyn Ysgol Gynradd Alltwen yn ystod hanner amser y gem rhwng y Gweilch a'r Gwyddelod yn Llundain.

Our school's rugby team played against Alltwen Primary School during halftime of the game between the Ospreys and London Irish. We won 6-3!
Yn ystod yr ymweliad ag Amgueddfa Abertawe, cafodd y disgyblion gyfle i wisgo dillad o gyfnod yr ail ryfel byd!

During our visit to the Swansea War Museum, the pupils had a chance to dress up in clothes worn during the second world war.
 primary schools in Briton Ferry, secondary schools in Briton Ferry, schools in Briton Ferry

Google
 
Web szkolnictwo.pl
Editorial office:
tel. + 48 (094)
346-51-61
info@educationbase.co.uk